جمعه، شهریور ماه ۱۴۰۰
70 d :: 1 h :: 48 m :: 6 s
مشاهده صفحه اصلیحامیان جشنواره منبع باز و اوپن سورس فارسی

از حامیان مالی خود تشکر می کنیم

مایل به پشتیبانی از جشنواره اوپن سورس فارسی هستید؟


تماس با ما