جمعه، شهریور ماه ۱۴۰۰
70 d :: 1 h :: 48 m :: 6 s
مشاهده صفحه اصلی

سید علی محمدیه

مهندس نرم‌افزار و توسعه دهنده شرکت گیت هاب

@github developer. Full-Time Open-Sourcerer. Full-stack programmer. I don’t know anything. In the path of a real computer engineer…

توسعه دهنده شرکت گیت هاب و برنامه نویس تمام وقت منبع باز. توسعه دهنده تمام پشته.

در مسیر مهندسی نرم افزار…

Max Base