جمعه، شهریور ماه ۱۴۰۰
70 d :: 1 h :: 48 m :: 6 s
مشاهده صفحه اصلیسخنران های جشنواره اوپن سورس فارسی

اسامی سخنران های جشنواره منبع باز فارسی