جمعه، ۹ مهر ۱۴۰۰

سوالات متداول - جشنواره منبع باز و متن‌باز فارسی

سوالات متداول

شما سوالاتی در مورد جشنواره دارید, و ما چند پاسخی داریم. اگر نتوانستید چیزی که دنبال آن هستید را پیدا کنید. برای ما یاداشتی بفرستید.

 • جشنواره متن‌باز و متن‌باز فارسی چیست؟

  جشنواره متن‌باز فارسی رویداد سالانه محصول خیمه شب بازی و جامعه ما است که با حضور کارشناسان محصولات POSSF ، رهبران نرم افزار و تیم های سازمانی که مهمترین فن آوری های جهان را ایجاد می کنند ، برگزار می شود. این فرصتی است که انجمن جهانی بهم پیوسته ما گرد هم آمده و بهترین شیوه ها را به اشتراک بگذارد ، از یکدیگر بیاموزد و درباره جدیدترین محصولات و ویژگی های POSSF اطلاعات کسب کند.

 • چرا جشنواره متن‌باز POSSF امسال مجازی است؟

  جشنواره متن‌باز فارسی رویداد سالانه محصول خیمه شب بازی و جامعه ما است که با حضور کارشناسان محصولات POSSF ، رهبران نرم افزار و تیم های سازمانی که مهمترین فن آوری های جهان را ایجاد می کنند ، برگزار می شود. این فرصتی است که انجمن جهانی بهم پیوسته ما گرد هم آمده و بهترین شیوه ها را به اشتراک بگذارد ، از یکدیگر بیاموزد و درباره جدیدترین محصولات و ویژگی های POSSF اطلاعات کسب کند.

 • چه کسی باید در POSSF حضور یابد؟

  جشنواره متن‌باز فارسی رویداد سالانه محصول خیمه شب بازی و جامعه ما است که با حضور کارشناسان محصولات POSSF ، رهبران نرم افزار و تیم های سازمانی که مهمترین فن آوری های جهان را ایجاد می کنند ، برگزار می شود. این فرصتی است که انجمن جهانی بهم پیوسته ما گرد هم آمده و بهترین شیوه ها را به اشتراک بگذارد ، از یکدیگر بیاموزد و درباره جدیدترین محصولات و ویژگی های POSSF اطلاعات کسب کند.

 • چگونه می توانم در POSSF 2020 شرکت کنم؟

  جشنواره متن‌باز فارسی رویداد سالانه محصول خیمه شب بازی و جامعه ما است که با حضور کارشناسان محصولات POSSF ، رهبران نرم افزار و تیم های سازمانی که مهمترین فن آوری های جهان را ایجاد می کنند ، برگزار می شود. این فرصتی است که انجمن جهانی بهم پیوسته ما گرد هم آمده و بهترین شیوه ها را به اشتراک بگذارد ، از یکدیگر بیاموزد و درباره جدیدترین محصولات و ویژگی های POSSF اطلاعات کسب کند.