جمعه، شهریور ماه ۱۴۰۰
70 d :: 1 h :: 48 m :: 6 s
مشاهده صفحه اصلی

December 11, 09:45 GMT+3:30

اهدف جشنواره نرم افزار آزاد/اوپن سورس فارسی

در این مطلب اهداف جشنواره اوپن سورس و چشم انداز های جشنواره نرم افزار آزاد را توضیح میدهیم و می خواهیم شفاف سازی های لازم را انجام دهیم.

اهدف جشنواره اوپن سورس:

  • کمک به نرم افزار آزاد
  • کمک به گسترش فعاليت هاى اوپن سورس
  • افزايش آمار ايرانيان شرکت کننده در اين فعاليت ها
  • افزايش سطح علمى افراد همراه چند دوره آموزشى و کارگاه
  • شناسايى افراد فعال در اوپن سورس و در مرحله بعد شناسايى پروژه هاى با کيفيت
  • ارائه جايزه به افراد واجد شرايط در صورت مشارکت در جامعه اوپن سورس در اين ماه

چشم انداز جشنواره نرم افزار آزاد فارسی:

ايجاد محيط و جشنواره اى که افراد بتوانند هر ساله پروژه هاى اوپن سورس خود را بفرستند و يک داورى درست و صحيح و عادلانه و علمى صورت بگيرد و به افراد منتخب يک جايزه اى اعطا شودنياز به بودجه يک وب سايت ساده نياز است که يک فرم داشته باشد و افراد بتوانند پروژه هايشان را در يک فرم اپلود کنند. حتى گوگل فرم هم مفيد است و کافى است


Max Base
GitHub Maintainer Developer