جمعه، شهریور ماه ۱۴۰۰
70 d :: 1 h :: 48 m :: 6 s
مشاهده صفحه اصلی

December 11, 09:45 GMT+3:30

سلام دنیا - جشنواره اوپن سورس فارسی

سلام دنیا، عبارتی است که اصولا برنامه نویس ها و کاربران رایانه ها در اولین تجربه خود با زبان های برنامه نویسی آن را بیان می کنند. این بار از طرف جشنواره اوپن سورس فارسی به شما سلام می کنیم. به شما عزیزانی که به نرم افزار و رایانه ها علاقه مند هستید.

در دنیای ما هر چیزی می تواند یک رایانه باشد. یخچال، ماشین لباس شویی، تلفن همراه و … هر چیزی به نوع خودش یک رایانه کوچک یا توجیبی است. مدار و برد های الکترونیکی هر چیزی مخصوص نیازی است که برای آن در نظر گرفته شده است.

این بار قرار است به بهانه ی مراسمی حول محور نرم افزار آزاد و اوپن سورس دور هم باشیم و به این چرخه و جامعه بیش از قبل کمک کنیم.

با ما همراه باشید، جشنواره اوپن سورس فارسی


Max Base
GitHub Maintainer Developer